13

De vierde industriële revolutie verplicht ons opnieuw na te denken over de verschillende vaardigheden waarmee we onze burgers uitrusten; van onafhankelijk denken tot mensgerichte vaardigheden zoals sociale en artistieke competenties of culturele expressie. In een steeds meer geglobaliseerde wereld kunnen we migratiestromen verwachten die een omarming van culturele diversiteit vergen, zowel in de werkomgeving als binnen onze gemeenschappen. Dat mag zich echter niet beperken tot de jongere generaties, want Europese burgers van alle leeftijden worden al met deze uitdagingen geconfronteerd. De voorgestelde herziening van de kerncompetenties ten behoeve van levenslang leren vraagt bijgevolg om een holistische benadering binnen formele, niet-formele en informele  contexten. Als we willen zorgen voor een welvarende Europese toekomst voor iedereen en we daadwerkelijk “de Europese identiteit willen versterken via onderwijs en cultuur” – zoals de Europese Commissie in haar mededeling voor een Europese onderwijsruimte voorstelt –dan moeten we kiezen voor een innovatieve, inclusieve aanpak.

AGENDA
9:30 Welkom - Lars Ebert
, Culture Action Europe en ELIA
9:35 Lezing - Erna Hennicot-Schoepges, voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Onderzoek in Luxemburg
10:00 Forumdiscussie op hoog niveau
Yasen Gyurov, eerste minister voor Onderwijs en Opleiding, voorzitter van het Onderwijscomité van de permanente vertegenwoordiging van de Republiek Bulgarije bij de EU
Jens Nymand Christensen, adjunct-directeur-generaal van het DG EAC
Paolo Fontani, directeur van de UNESCO in Brussel
David Lopez, voorzitter van het Lifelong Learning Platform
Moderator: Lars Ebert, Culture Action Europe en ELIA
Q&A
11:15 Koffiepauze
11:30 Werkgroepssessies
- Leermobiliteit en cultureel bewustzijn - met Culture Action Europe, Euroclio, Europeana
- Digitaal onderwijs - met EDEN, Europeana, Public Libraries 2020 en MuSa (Museum Sector Alliance)
- Kerncompetenties en leeromgevingen - met Lifelong Learning Platform, Europeana, EUF, en Culture Action Europe
12:30 Mu. SA (Museum Sector Alliance) projectpresentatie - Margherita Sani, Instituto Beni Culturali, Regio Emilia-Romagna
12:45 Afronding en conclusies - Lars Ebert, Culture Action Europe en ELIA
13:15 Netwerklunch