24

Zacht Lawijd besteedt als literair-historisch tijdschrift aandacht aan de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur in Vlaanderen en Nederland. In maart 2018 verschijnt een themanummer over Hugo Claus, dat meteen ook een begeleidende publicatie bij expo in het Letterenhuis vormt.
In het themanummer verschijnen onder meer bijdragen over het archief en het oeuvre, de roman De verwondering, de verfilming van Het verlangen, Claus als regisseur van De Vijanden en over de dichtbundel Geverfde Ruiter.

 

Meer info: Zacht Lawijd, literair historisch tijdschrift