16

In een tijd waarin Europa ernaar streeft zijn legitimiteit en relevantie te behouden in het licht van groeiende desillusie en Euroscepticisme, kunnen steden een cruciale link naar de burgers leggen. Participatieve besluitvorming, burgerinitiatieven en de betrokkenheid van mensen bij beleidsvorming op alle niveaus zijn van fundamenteel belang voor een inclusieve en democratische samenleving.
In mei 2018 leidt EUROCITIES, het netwerk van grote Europese steden, de campagne 'Cities4Europe - Europe for citizens', een platform voor lokale initiatieven om mensen te betrekken, nieuwe vormen van democratie voor te stellen en een gemeenschappelijke toekomst in kaart te brengen.
Samen met BOZAR en de stad Brussel lanceert EUROCITIES deze campagne op 7 mei in Brussel met een publiek debat, met een panel van nationale en Europese leiders en actoren van stedelijke verandering, kunstenaars en activisten.

Sprekers:
Ada Colau is de burgemeester van Barcelona.
Philippe Close is de burgemeester van de Stad Brussel.
Gilles Pargneaux is Europees Parlementslid
Ingrid Pecquet is algemeen en financieel directrice van Recyclart
Saskia Sassen is professor aan de universiteit van Columbia en is lid van het ‘Committee on Global Thought’ (www.saskiasassen.com).
Daniel Termont is voorzitter van EUROCITIES en burgemeester van Gent.
Philippe Van Leeuw is een Belgische filmregisseur, scenarist en cinematograaf.
Philippe Van Parijs is filosoof en econoom, en professor emeritus aan de UCL.
Karmenu Vella is de Europees commissaris voor Milieu.