31

Een interactieve workshop van European Youth Parliament (EYP) België en het project Understanding Europe dat ons aanspoort om na te denken over de EU

De workshopanimatoren willen de Europese Unie vanuit interactieve en educatieve hoek belichten via uitwisseling en gesprek, om zo de basiskennis bij te brengen en de deelnemers aan te zetten om na te denken en specifiekere kwesties te bespreken.


PROGRAMMA

12.00-12.45 uur: gezellig ontbijt en tijd voor gesprek met de vrijwilligers van EYP België (stand van de vereniging)

12.45-13.00 uur: onthaal, voorstelling van de activiteit, kennismakingsspel

13.00-13.30 uur: kennismakingsquiz rond de Europese Unie met vragen en vier mogelijke antwoorden die geprojecteerd worden. De deelnemers moeten zich in de zaal verplaatsen naargelang het antwoord dat ze kiezen. Vervolgens wordt hen gevraagd hun keuze toe te lichten (voorbeeldvraag: “Waaraan denk je als je het woord ‘Europa’ hoort”?)

13.30-14.30 uur: drie of vier gelijktijdige workshops waarin elke deelnemer een onderwerp kan kiezen. (Keuzes: de geschiedenis van de Europese integratie – de rol van de instellingen – actief burgerschap – het Europese migratiebeleid)

14.30-15.30 uur: gestructureerd gesprek aan verschillende gesprekstafels over actuele onderwerpen (brexit, migratiebeleid enz.). Vijf tot zes deelnemers kunnen een kwartier lang overleggen met een ‘expert’ (alumnus van EYP België of een externe gast), en vervolgens aan een andere tafel plaatsnemen om een volgend onderwerp aan te snijden (vergelijkbaar met speeddating).

15.30-15.45 uur: feedback, vragen en einde