31

De restauratie van Old Havana wordt internationaal geprezen als een van de meest innovatieve en inspirerende stadsvernieuwingsprojecten.
Sinds de instorting van de Sovjet-Unie in 1991, een gebeurtenis die op de Cubaanse economie een dramatisch effect had, heeft het Kantoor van de Stadshistoricus, geleid door Eusebio Leal, via het toerisme financiële middelen verzameld die het investeert in de restauratie van erfgoed en in sociale voorzieningen.
Met zijn plan voor een ‘integrale restauratie’ heeft Eusebio Leal honderden waardevolle gebouwen gered en het culturele leven in de stad laten herleven. Tegelijk heeft hij zich tegen gentrificatie verzet door erop te staan dat de inwoners van Old Havana in het historische stadscentrum kunnen blijven leven, werken, studeren en van hun oude dag genieten.

Hoe pak je dat aan, het architecturale en culturele erfgoed van een stad beschermen? Het is een enorme uitdaging. Hoe trap je niet in de val om er een mekka voor toeristen van te maken, zoals je wereldwijd op zoveel plaatsen ziet, en hoe zorg je ervoor dat je de lokale bewoners en cultuur niet overstelpt en uit balans brengt? Kan het stedenbouwkundige plan voor een stad voorspellen wat de sociale impact van dat plan zal zijn? Hoe kan de restauratie in zo’n moeilijk economisch klimaat gefinancierd worden?

BOZAR en de ambassade van Cuba nodigen Eusebio Leal uit om sommige van zijn professionele geheimen met ons te delen en over lopende projecten en toekomstige plannen te praten. Hij gaat in gesprek met architect en stedenbouwkundige Benoit Moritz.