14

De Université libre de Bruxelles (ULB) stelt, in samenwerking met BOZAR en gesteund door de onderzoekscentra van de ULB en de Vrije Universiteit Brussel (VUB), The Art of Difference voor, een wetenschappelijke, historische en artistieke tentoonstelling in het teken van de handicap.
Het onderzoek naar sensorische, motorische en mentale beperkingen heeft al geleid tot tal van innovaties met nieuwe technologieën. Die vooruitgang heeft onweerlegbaar het dagelijkse leven verbeterd voor personen met een beperking en de mensen die voor hen zorgen. De innovaties hebben ook nieuwe sociale debatten geopend en stuiten op uiteenlopende bezwaren bij de menselijke verbeteringstechnologieën en het transhumanisme. Ook artiesten hebben zo hun bedenkingen en leveren hun kritische bijdrage aan het debat.

Voorbij