20

Kan Europa nog gered worden? Kan het gered worden van het nationale populisme, dat in steeds meer landen aan de macht komt, in Hongarije, Polen, Oostenrijk, en nu ook in Italië. Kan Europa gered worden van de excessen van het liberalisme, die volkeren tegen elkaar opzetten en het vertrouwen in de humanistische idealen de grond in boren, idealen die de drijvende kracht waren achter de oprichting van de EU. Kan Europa gered worden van zichzelf, van de ondoorzichtige, vergrijzende technocratie, van het gebrek aan visie en een positief verhaal, van het ontbreken van een gemeenschappelijk toekomstproject. 

En toch.
Toch is Europa vandaag het enige adequate territoriale en politieke niveau om de dreigingen waarmee we aan het begin van de 21ste eeuw geconfronteerd worden het hoofd te bieden, om de uitdagingen op het gebied van sociale zaken, migratie, milieu en geopolitiek aan te pakken, om de gevaren van de digitale samenleving in toom te houden, om na te denken over de metropolisering en over de complementariteit van gebieden en de diversiteit ervan, zowel lokaal als continentaal en wereldwijd, om samen nieuwe democratische samenlevingsvormen uit te werken, om stil te staan bij de cultuur van morgen…
Toch is Europa waarschijnlijk het enige podium dat de generaties kan samenbrengen die opstaan naar aanleiding van ‘Europe’s Crisis and Digital Natives’ met het oog op hun gemeenschappelijke toekomst. Het grote project waarin ze elkaar kunnen en moeten vinden, waarvoor ze hun instellingen moeten bedenken en hun modellen moeten ontwikkelen. Europa kan zo een centrum worden van nooit eerder geziene innovatie, transformatie en verbeelding dat een prototype van de toekomst kan uitwerken.

Enkele maanden voor de Europese verkiezingen, die een historische schokgolf door de politiek zouden kunnen jagen en waarvan de uitslag minder voorspelbaar is dan ooit, komt het forum European Lab terug naar Brussel, naar het hart van de hoofdstad van Europa, om het woord te geven aan verschillende generaties activisten en aan pleitbezorgers van thema’s en projecten in verband met cultuur, media en democratie.
Aansluitend bij het festival Nuits Sonores Brussels en in samenwerking met BOZAR biedt European Lab Brussels een kans om van gedachten te wisselen, inspiratie op te doen en te debatteren, om duidelijk te maken dat er redenen zijn om hoopvol te zijn en om de solidariteit te verstevigen tussen al degenen die weigeren zich aan fatalisme over te geven.

Voorbij