20

Onze democratie is in woelig water. De methode en de actoren staan op het spel. Populistisch rechts zaait conflicten, verdeelt en polariseert. Achter de politieke schermen hebben lobbyisten een vinger in de pap te brokken. Dat zorgt voor een tegenbeweging van links, met steeds meer bewegingen en collectieven die streven naar dialoog en consensus. Kunnen we zo ook sociale rechten verdedigen? Kan die tegenbeweging de maatschappij verbeteren zonder conflicten? Expertise kan nuttig zijn, maar staat tegelijk synoniem voor ivoren toren en arrogantie. Zullen we expertise in ere herstellen? Met burgerexperten als nieuw paradigma?Programma

19:00 Onthaal
19:15 Debat 1: Consensus of conflict ?

Zoveel mensen, zoveel meningen. Democratie is op haar mooist als al deze meningen, na een rationeel debat, een samenleving vooruit sturen. Maar wat als dat niet mogelijk is? Wat als de ene al harder trekt dan de andere? Langs de andere kant: moeten we wel met iedereen overeenkomen? Kunnen we niet gewoon ons eigen ding doen zonder confrontatie? Of wordt een samenleving pas echt gedragen als iedereen dezelfde waarden heeft?

Met: Thomas Dawance (Community Land Trust Brussels) en John’s Mbulula (voormalig MRAX, Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie)
19:45 discussie met publiek
20:15 pauze
20:30 Debat 2: Experten of burgers?
Een democratie telt vele spelers. Experten kunnen nuttig zijn, maar sommigen linken hen aan een ivoren toren. Het verstand lijkt vaak zoek. Moeten we de status van expert in ere herstellen? En wat met de groeiende vraag van bewonersgroepen om een plek te krijgen in besluitvorming? Kunnen experten en burgers als gelijke naast elkaar staan?
Met: Delphine Morel de Westgaver (BXLAir), Simon De Muynck (Centre d’écologie Urbaine/igeat) en Wolfgang De Meuter (VUB).
21:15 Discussie met publiek
21:45 Receptie

Wist je dat?

  • Cultural workers of the world unite

    Mei ’68 sloeg ook toe in het Paleis voor Schone Kunsten. Op 28 mei ’s avonds hadden kunstenaars en schrijvers verzamelen geblazen in een Brussels café. Er moest iets collectiefs gebeuren.

    — gepubliceerd op
  • Koken met een ziel

    Iedereen die dat wil, kan twee maal per week aanschuiven aan de gastentafels van Collectactif. Je betaalt wat je wilt, en vooral wat je kunt.

    — gepubliceerd op