26

De klimaatverandering veroorzaakt een aanzienlijke stijging van het zeeniveau, waardoor kustgebieden en eilandjes wereldwijd kopje onder dreigen te gaan. Maar ook in stedelijke gebieden verder landinwaarts staat het water al geregeld aan de lippen, en de snel toenemende verstedelijking wordt steeds problematischer, nu hele steden almaar vaker blank komen te staan.

De tweede editie van de Brussels Urban Landscape Biennial (BULB) buigt zich vandaag over de steeds alarmerender problematiek van overstromingen in verstedelijkt gebied. Hoe kunnen we het regenwater op een verantwoorde manier afvoeren? Kan landschapsarchitectuur een oplossing aanreiken voor de complexe uitdagingen? En hoe? Wat zijn de beperkingen van onze huidige aanpak?

Twee maanden lang probeert BULB het grote publiek te sensibiliseren voor het belang van water en de bijhorende cycli in het stedelijke landschap, met workshops, research by design, een tentoonstelling, een colloquium, curated walks en lezingen. BULB benadert het natuurelement niet als een bedreiging, maar als een vitale bron die het landschap vormgeeft.

Workshopverantwoordelijke: Architecture Workroom Brussels
Tentoonstellingscurator: Joachim Declerck

Voorbij