15

Exoskeletten, brillen voor blinden, bionische prothesen ... het onderzoek naar zintuiglijke, motorische en mentale beperkingen heeft al geleid tot tal van innovaties met nieuwe technologieën. Die vooruitgang heeft onweerlegbaar het dagelijkse leven verbeterd voor personen met een beperking en de mensen die voor hen zorgen. Tegelijk hebben deze innovaties echter ook nieuwe maatschappelijke debatten losgeweekt en stuiten ze op uiteenlopende bezwaren bij de menselijke verbeteringstechnologieën en het transhumanisme. Ook artiesten hebben zo hun bedenkingen en leveren hun kritische bijdrage aan het debat.

Op 29 juni zal de opening van de tentoonstelling plaatsvinden (registratie via de links aan de rechterkant).

De tentoonstelling loopt van 20 juni tot 26 augustus 2018. Bezoek de tentoonstellingspagina voor meer informatie.