20

In de aanwezigheid van Ruth Beckermann (regisseur).

1985. Kurt Waldheim, voormalig secretaris-generaal van de VN, stelt zich kandidaat voor het ambt van president van Oostenrijk. Zijn tot dan verloochende NS-verleden brengt hem wereldwijd in opspraak. “Waldheims Walzer” volgt de heftige debatten van destijds. Cineaste Ruth Beckermann documenteert en becommentarieert de verschillende posities en stemmen, en gebruikt daarbij zowel jarenlang spoorloos en zelf opgenomen materiaal van destijds als tv-archieven. We zien persconferenties van het Joodse Wereldcongres, debatten in de algemene vergadering van de VN, hoorzittingen in het Amerikaanse Congres, politici van de Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) en uiteindelijk Waldheim zelf. Hij spreekt van laster en weigert halsstarrig elke vorm van inzicht. Bij het begin van de film hoor je de stem van Ruth Beckermann: misschien, zo zegt ze, is het geen toeval dat het oude, zelf opgenomen materiaal net nu is opgedoken.