21

Pierre Muylle concept, vertolker

Belgisch curator en kunstenaar Pierre Muylle creëerde in 2017 een performance met objecten die hij meebracht uit Hebron tijdens zijn Co-laBo residentie bij les ballets C de la B. Hij koos objecten, verhalen en ervaringen die hij verpakte en wegstak in dozen. Tijdens de voorstelling kwamen de objecten één voor één terug tevoorschijn, gaven ze zich op hun eigen tempo bloot en onthulden ze hun verhaal.
Zaher is de naam van het populaire spel “backgammon” of triktrak. Sinds het Ottomaanse rijk gebruiken mensen de prachtige oude dozen in de straten en cafés van het Midden-Oosten om te spelen maar ook om elkaar te ontmoeten en tijd samen door te brengen. Ook voor Pierre was Zaher een goede aanleiding om mensen te ontmoeten en hun verhalen te horen. 
Na te hebben rondgetoerd met deze collectie objecten in Vlaanderen en Palestina is het eerste luik van Zaher verteld en zijn de objecten terug bij hun eigenaars. Pierre Muylle werkte vervolgens aan een tweede voorstelling. Vertrekkend vanuit dezelfde principes probeerde hij Hebron te doorgronden. Afhankelijk van de objecten, de mensen en verhalen die hij daar aantrof, gaf hij deze tweede Zaher vorm. Nu gaat Zaher op toer om uiteindelijk te landen op de plaats waar ze vandaan komen, waar de verhalen verteld worden aan de mensen die ze zelf hebben verteld of beleefd.