07

Deze AGORA Urban Master Class zal draaien rond de plaats van de gemeenten in de architectuur van het Brusselse bestuur en hun impact op het beheer van de grote Brusselse uitdagingen. Ze zal gestoeld zijn op een analyse van het standpunt van de bestuursactoren (mandatarissen, bestuursverantwoordelijken en verantwoordelijken van semi-overheidsbedrijven) en van de perceptie van de burgers over het beheer van die grote uitdagingen. Tot slot wordt ook de (effectieve en gewenste) rol van de gemeenten aangekaart in het beheer van de volgende uitdagingen: onderwijs, sociale cohesie, economie, mobiliteit, infrastructuur, democratie enz.

Emilie van Haute is onderzoekster en adjunct-directrice van het Centre d'Étude de la Vie Politique (CEVIPOL) aan de ULB.