20

 Iets weergeven om een realiteit te scheppen, vergt een buitensporige hoeveelheid inspanning en energie. Hele steden worden verzwolgen om ook maar één sprankeltje leven voort te brengen. Tijdens deze lezing gaan we met Alexander Nemerov dieper in op het principe van de weergave en buigen we ons over een scène uit Stanley Kubricks Barry Lyndon (1975). In de bewuste scène worden de inspanningen van de ambitieuze Redmond Barry, die indruk wil maken op de aristocratie, in de kiem gesmoord door diens schoonzoon, burggraaf Bullingdon, die bij het gezelschap de spot drijft met Barry's zoon. Op het eerste gezicht lijkt chaos te ontstaan wanneer een ‘indringer’ de geboden orde en het fatsoen verstoort. Alexander Nemerov toont ons echter hoe het tafereel van de aristocratie in het salon in feite de onverwachte komst van de twee jongemannen verhoopt. Het waanbeeld van de weergave (Kubrick is lang niet de enige die er handig gebruik van maakt), is opgebouwd uit een ritueel gebeuren, een bezwering die leidt tot een uniek en bijzonder moment van waarheid.

Alexander Nemerov schreef recentelijk onder meer Silent Dialogues: Diane Arbus and Howard Nemerov (2015) en Soulmaker: The Times of Lewis Hine, dat in 2016 op de shortlist stond voor de Marfield Prize for Arts Writing. Hij duikt op in de HBO-documentaire The Prince of Everything, van Nathaniel Kahn, die in het najaar in première gaat. Nemerov is als hoofddocent Kunst aan de Stanford University verbonden aan de Carl & Marilynn Thoma Foundation.