19

De AA Visiting School Brussel "The House of Politics" lanceert een publieke vertoning en discussie van korte essayfilms die tijdens de workshop werden geproduceerd.
Door de nadruk te leggen op de relatie tussen architectuur en nieuwe audiovisuele media, zal de editie van dit jaar de Europese Raad, met het Justus Lipsius-gebouw en het Residence Palace-gebouw, als een casestudy behandelen.
De discussie zal gebaseerd zijn op korte experimentele essayfilms over het publieke imago van supranationale politieke organen, zoals de Europese Unie, en over de verstrengeling van architectuur en beeldteledistributie.
De workshop wordt gerealiseerd met de steun van de ULB Brussel, het Brussels Gewest en het AA London Visiting School programma.

Moderated by Bernard Dubois, Pol Esteve & Dennis Pohl.
Presentation by the students of the AA Visiting School Brussels.