10

Serge Kempeneers werd geboren in in Sint-Agatha-Berchem en is, zoals hij zelf zegt, "een kind van de andere kant van het kanaal”. Hij is Doctor in de Wetenschappen en studeerde stedelijke ecologie bij professor Paul Duvigneaud. Hij startte in 1995 zijn carrière in het Brussels Instituut voor Milieubeheer (het huidige Leefmilieu Brussel) en leidt er de afdeling Groene Ruimten. Zijn team ontwikkelde het concept van het Brusselse groene en blauwe netwerk en bracht het ook in de praktijk,  net als o.a. het ecologisch beheer, de moestuinen, de en de participatieve benaderingen.

Hij neemt je om 9u30 mee op een wandeling in het Koning Boudewijnpark in Jette.