10

Kristiaan Borret is sinds 2015 Bouwmeester/ Maître architecte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij is burgerlijk ingenieur-architect van opleiding en behaalde naast een baccalaureaat in de filosofie en in de politieke wetenschappen ook een master in de ruimtelijke ordening.

De carrière van Kristiaan Borret spitst zich vooral toe op theoretisch en conceptueel onderzoek naar de hedendaagse transformaties van de stad, stedelijkheid en de openbare ruimte. Hij ontving in 2013 de tweejaarlijkse prijs voor architectuur van de Vlaamse Gemeenschap.

Om 11u leidt hij een wandeling langs het kanaal, vanaf de Ninoofsepoort in noordelijke richting.