27

Hui Zhao (°1964) is een fotograaf uit de stad Nanking. Tot vier keer toe werd hij uitgenodigd om zijn foto’s tentoon te stellen op de Brusselse zetel van de Europese Unie, en zijn internationale tentoonstellingen leverden hem de aanzienlijke steun op van het Chinese ministerie van Cultuur. De rode draad in zijn foto’s is de positieve kijk op het leven in China, met taferelen uit het gewone leven. Daamee schetst hij een optimistisch en toekomstgericht beeld. Heel wat fotografen die de opdracht krijgen hun land in beeld te brengen, leggen voornamelijk culturele bijzonderheden op de gevoelige plaat vast. Hui Zhao kiest er echter voor om de gelijkenissen tussen verschillende culturen in beeld te brengen. Terwijl elke cultuur zichzelf ziet als sterk verschillend van andere, toont Hui Zhao ons dat de gelijkenissen net zo makkelijk vast te leggen zijn. Dankzij die perspectiefwijziging, steunend op anekdotische, grappige of diepgaandere aspecten, kunnen we het begrip cultuur vanuit een bewust humanistisch standpunt ontdekken