26

In zijn video-installatie A Path to Peace brengt Lee Lee-Nam (°1969) zijn persoonlijke interpretatie in beeld van een schilderij van Gyeomjae Jeong Seon (1676-1759), een van de pioniers van de landschapsschildertechniek die wordt omschreven als “waarachtig gezien landschap”, en wiens werken als de meest representatieve worden beschouwd voor het Koreaanse cultureel erfgoed. Lee Lee-Nam werpt een nieuw licht op Gyeomjae Jeong Seons werk met behulp van digitale technieken, door een link te scheppen tussen twee van elkaar verwijderde bergen. De Kŭmgangsan-bergen, die door Jeong Seon werden geschilderd, liggen ten noorden van de grens tussen beide Korea’s. Door een klassieke schilderstijl te digitaliseren en met behulp van symbolische beelden die dezelfde zijn in Noord- en Zuid-Korea – de vier seizoenen, het culturele en architecturale erfgoed – werpt Lee Lee-Nam het idee op dat beide landen terug vreedzaam één kunnen zijn.