06

Sinds de Rushdie-affaire in 1989 is het publieke en politieke debat over immigratie steeds negatiever geworden. En meer recentelijk zijn de racistische opvattingen over 'omvolking', het idee dat 'wij een minderheid zullen worden in ons eigen land', gaan heersen. Als we echter kijken naar het integratieproces op de lange termijn, zijn deze angsten slechts ten dele gerechtvaardigd. Ondanks hardnekkige problemen met een deel van de nakomelingen van migranten, waaronder het islamitische terrorisme, participeert de grote meerderheid op een natuurlijke wijze in onze samenlevingen en is het integratieproces veel verder geëvolueerd dan veel mensen, waaronder migranten zelf, beseffen. Aan de hand van zijn nieuwe boek Vijf Eeuwen Migratie zal Leo Lucassen zich concentreren op de naoorlogse periode en laten zien wat een historische aanpak op lange termijn kan toevoegen aan de huidige verhitte en gepolariseerde debatten.

Leo Lucassen is hoogleraar Sociale Geschiedenis en Migratiegeschiedenis en directeur van het International Institute of Social History (IISG). Zijn onderzoek richt zich op Globale Migratie Geschiedenis, Integratie, Migratiesystemen, Zigeuners en de Staat, Staatsvorming en Moderniteit en Stadsgeschiedenis. Leo Lucassen wil interdisciplinair onderzoek naar migratiegeschiedenis stimuleren en bijdragen aan het publieke debat over migratie.