12

TEATRU „RENCONTRES” PANTOMIMĂ, MUZICĂ & DANS              
Teatrul de Comedie, București * Regia Dragoș HULUBA * LIMBAJ UNIVERSAL

The Comedy Theatre, Bucharest
A love story with its illusions, searches, its tensions and its doubts, collides with a story on solitude and the alienation of the individual under the stress of modern life, with a passionate tango full of irony and humour, with a history of famous couples in cinema...
The Grand Prize, Belgrade International Theatre Festival, Serbia
The Public’s Choice Award, Belgrade International Theatre Festival, Serbia
"RENCONTRES" is the confluence of many worlds and civilizations, the encounter of HIM and HER at different times and in different spaces. The show is based on the synthesis of various means of scenic expression: pantomime, dance, step, theatre, gestures, music and lights. The visual show is a carousel of stories, full of sensitivity and intelligent, refined humour. The language is universal (no words), offering a different level of soul-to-soul communication, a new kind of theatre, which employs pantomime and step and dance in order to universalize the artistic message, to find the means to express our thoughts and feelings in a faster, easier, more efficient and deeper manner, using no intermediaries. 
“Rarely such a show in today's theatrical world, a fine commentary on love, with exquisite humor, a sure mark of intelligent talent...” (Dan Puric)
DIRECTION: Dragoş HULUBA
DISTRIBUTION:  SHE - Violeta HULUBA, HE - Dragoş HULUBA
LIGHT DESIGN: Sorin VINTILĂ
DURATION: 1h 10 min (no intermission)

 

Teatrul de Comedie, București 
O poveste de dragoste cu iluziile, căutările, tensiunile şi îndoielile ei, se intersectează în spectacol cu o poveste despre însingurarea şi alienarea individului sub stresul vieţii moderne, cu un tango pasional plin de ironie şi gaguri, cu o istorie a cuplurilor celebre ale cinematografiei…
Marele premiu la Festivalul Internațional de Teatru Belgrad, Serbia
Premiul Publicului la Festivalul Internațional de Teatru Belgrad, Serbia
„RENCONTRES”  este întâlnirea între mai multe lumi și civilizații, întâlnirea între un EL și o EA în diverse timpuri și în diverse spații. Spectacolul se bazează pe sinteza unor diferite mijloace de expresie scenică: pantomimă, dans, step, teatru, gest, o împletire de muzică și lumini. Spectacolul vizual este un carusel de povești plin de sensibilitate și umor inteligent și rafinat. Limbajul este universal, fără cuvinte, propunând un alt nivel de comunicare, de la suflet la suflet, un nou gen de teatru, care presupune și pantomimă și stepul și dansul, pentru a universaliza mesajul artistic, pentru a găsi un vehicol de a transporta mai rapid, mai eficient, mai profund și fără intermediar (traducere) sentimentele și gândurile noastre.
„Rar un asemenea spectacol în lumea teatrală de azi, un comentariu fin asupra dragostei, cu un umor rafinat, marcă sigură a unui talent inteligent.”  (Dan Puric)
REGIA: Dragoş HULUBA
DISTRIBUTIA:  EA - Violeta HULUBA, EL - Dragoş HULUBA
LIGHT DESIGN: Sorin VINTILĂ
DURATA: 1h 10 min (fără pauză)