23

Voor Chris Marker was het aftasten van de mogelijkheden van opname- en uitzendapparatuur een constante in zijn carrière. Van de video-in¬stallatie tot Second Life, van de 16mm-film tot het in kaart brengen van een ‘non-geheugen’ of Immemory… Marker is altijd bezig geweest met het bestuderen, experimenteren en in vraag stellen van de apparatuur. Hij wilde in dialoog treden met de instrumenten in de hoop “wat meer macht te kunnen veroveren op dit geheugen” op het vlak van beweging, verplaatsing, instabiliteit. Talloze keren moedigde hij zijn publiek aan om zelf deze apparatuur ter hand te nemen. Dit project is gegroeid vanuit de vragen: “Waartoe heeft Marker ons aangezet?” en “Waarom inspireert hij ons nog steeds?”

Chris Marker, L’Iceberg is een workshop gekoppeld aan de tentoonstelling. Het is een werkomgeving, een tijdelijke ontmoetingsplaats waar digitale en analoge apparaten, teksten, beelden, klanken en knowhow zijn bijeengebracht. Voor ze uiteindelijk verdwijnt, wordt deze voor het publiek toegankelijke plek van uitwisseling omgevormd tot ten¬toonstellingsruimte. De ruimte zal gebruikt worden door verschillende groepen afkomstig van hogescholen voor kunst, secundaire scholen, enz. die aan de slag gaan met het oeuvre van Chris Marker, en met geheugens, technische middelen en locaties, hier en nu in Brussel, België.

Met onder andere de deelname van Agnès de Cayeux, Lucile Desamory, Gustave Fundi Mwamba, Glodie Mubikay Kabemba, Étienne Sandrin, Marie Voignier...

Voorbij