26

De Global Think Tank Summit 2018 vindt plaats op een buitengewoon historisch moment in de wereldgeschiedenis: de economische, politieke en veiligheidsorde die na de Tweede Wereldoorlog heerste, wordt zwaar op de proef gesteld en wordt hertekend door nationale en regionale aardverschuivingen in binnenlands en internationaal beleid. Tezelfdertijd spelen denktanks een essentiële rol bij het analyseren, ontwikkelen en bevorderen van beleidsoplossingen, vooral in tijden van ernstige ontwrichting en verandering. Deze organisaties functioneren momenteel echter binnen informatiemaatschappijen waar vaak weinig belang wordt gehecht aan feiten, bewijsmateriaal en geloofwaardig onderzoek — en waar desinformatie voet aan de grond kan krijgen. Om een zinvolle impact te blijven hebben, moeten denktanks en beleidsinstellingen zich meer dan ooit richten op nauwgezetheid, innovatie, toegankelijkheid en verantwoordingsplicht. Om die reden zal deze top niet alleen onderzoeken op welke manier denktanks momenteel een verschil maken en oplossingen bieden voor hedendaagse beleidsuitdagingen, maar ook hoe ze steeds betekenisvoller kunnen worden in deze woelige tijden. Naast die urgente actuele uitdagingen op beleidsvlak, zal de top ook de nadruk leggen op het uitwisselen van beste praktijken voor fondsenwerving, het aanwerven van sleutelpersoneel, het aanwenden van nieuwe en innovatieve technologieën en het inspelen op een almaar toenemende publieke controle en ontevredenheid.

Programma
15:00 – 15:30 Registratie & onthaal met koffie
15:30 – 16:00 Onthaal gastheren en organisatoren
 
Guntram Wolff, Directeur, Bruegel
James McGann, Directeur, Think Tank and Civil Societies Program, The Lauder Institute, University of Pennsylvania
16:00 – 16:30 Keynote speech door commissaris Malmström
De Europese commissaris voor Handel verwelkomt de afgevaardigden van overal ter wereld op de Global Think Tank Summit in Brussel
16:30 – 18:00 Plenair Panel
Hoe kunnen globalisering en mondiale concurrentie eerlijk worden beheerd?
Is globalisering “eerlijk” vanuit geografisch standpunt en voor alle inkomenscategorieën? Is het huidige multilaterale systeem in staat zijn doel te bereiken, namelijk globalisering beheren ten behoeve van alle landen? Kunnen denktanks een rol spelen bij het meten van de impact van globalisering op samenlevingen, en kunnen zij relevante beleidsaanbevelingen formuleren, zowel voor nationale beleidsmakers als voor multilaterale instellingen? Tijdens deze sessie met voortrekkers van denktanks en een of twee deskundigen in het thema, komen onder meer deze vragen aan bod.
Panelvoorzitter: Aart de Geus (Bertelsmann Stiftung, Duitsland)
Panelleden: Edward Kofi Anan Brown (African Center for Economic Transformation, Ghana), Zhao Hai (Chinese Academy of Social Sciences, China), Jacob Funk Kirkegaard (Peterson Institute For International Economics, Verenigde Staten), Catherine McBride (International Trade and Competition Unit, Institute of Economic Affairs, Verenigd Koninkrijk), Jan Mischke (McKinsey & Company, Zwitserland)