21

De Hermitage van Sint-Petersburg werd opgericht door Catharina de Grote en omvatte zowel individuele kunstwerken als hele collecties uit Europa. Vrijwel uit het niets stampte ze het Russische keizerlijke museum tussen 1764 en 1782 uit de grond. In die periode zette ze echter geen stap buiten Rusland en liet ze de inrichting van haar schilderijengalerij grotendeels over aan geschoolde en gedreven vertegenwoordigers in Europa. 
Hoewel Catharina later zou vertrouwen op buitenlandse adviseurs, waren het in eerste instantie Russische reizigers en diplomaten die ten grondslag lagen van haar Hermitage en de vroege ontwikkeling van het museum. Een van de belangrijkste figuren was prins Dmitry Golitsyn, die in het Brussel van 1768 de aankoop regelde van de collectie van graaf Karl von Cobenzl, gevolmachtigd minister van de Oostenrijkse Nederlanden. Golitsyn was de jongste en het nieuwste lid van een voornaam Russisch gezelschap dat Catharina aanspoorde kunstwerken te bestellen en een kunstcollectie aan te leggen die een Europees vorst waardig was. Het moest een collectie worden die kon bijdragen tot het kunstonderricht van de adel aan het Russische hof en die model kon staan voor een nieuwe generatie artiesten van eigen bodem. Geïnspireerd door wat ze in Europa zagen, slaagden zij erin Catharina te overtuigen van het belang van kunst, niet alleen met het oog op vorstelijk aanzien en propaganda, maar ook om het land en zijn verlichting vooruit te helpen. Ook vandaag nog maken de schilderijen en tekeningen die destijds van Karl von Cobenzl werden overgekocht deel uit van de schilderijengalerij van de Hermitage en het Poesjkinmuseum van Moskou.
Dr. Catherine Phillips is onafhankelijk kunsthistorica. Ze werkt samen met de Hermitage in Sint-Petersburg projecten uit sinds 1994. Momenteel leidt ze voor het museum een project rond de Engelse uitgave van zijn academische catalogi Europese kunst. In haar eigen onderzoek neemt ze voornamelijk 18e-eeuwse praktijken over de verzameling van kunst in Rusland – en van Russen in het buitenland – onder de loep. Dr. Phillips heeft ook een bijzondere interesse voor het 18e-eeuwse Brussel en de cruciale rol van de stad in internationale betrekkingen.