29

Met het jaarlijkse festival MOUSSEM CITIES richt Moussem Nomadisch Kunstencentrum samen met haar partners de blik op een metropool uit de MENA regio. Na edities rond Tunis, Beiroet en Casablanca neemt het festival in 2019 Damascus als uitganspunt.

Het spreekt voor zich dat deze editie om een andere aanpak en contextualisering vraagt. Damascus en Syrie, stad en land al bijna acht jaar in oorlog met een totaal ontwrichte samenleving en miljoenen mensen op de vlucht. Damascus, een stad met een wreed uit elkaar getrokken sociaal weefsel en een gebroken artistieke scene. Een stad waar talloze kunstenaars al dan niet gedwongen uit vertrokken. Een stad met een enorm rijke en cultureel diverse geschiedenis die tot voor kort met zijn artistieke dynamiek een toonaangevende rol speelde in de regio.

Moussem Cities zal Damascus niet pogen te normaliseren en bekijkt de geografische plaats met haar complexe actualiteit vanuit een andere invalshoek. In deze editie van het multidisciplinaire festival kijken we nog expliciter door de bril van de kunstenaar. Met voorstellingen, concerten, tentoonstellingen, lezingen en gesprekken tonen we werk van een uitgewaaierde artistieke scene.

Voorbij