27

De bekende fotografe Marie-Jo Lafontaine vult de Hortahal met een hedendaags antwoord op de retabels van Bernard van Orley. De drie gigantische foto’s van Troubled Waters! tonen het vrouwelijk lichaam in een staat van gewichtloosheid, zwevend, drijvend. Er duiken geheime, intieme, subjectieve overeenkomsten op tussen het universum van Marie-Jo Lafontaine en dat van de renaissanceschilder. Wat vertelt een portret en wat houdt het verborgen? Over de eeuwen heen tekenen zich gemeenschappelijke motieven af.