19

Francisco Moreno Galván (1925-1999) was een belangrijke figuur voor de heropleving van de flamenco in de jaren 60. Hij leverde cruciale bijdragen aan de vernieuwing van de teksten, de modernisering van de plastische vormgeving van de flamenco (posters, albumhoezen ...) en de oprichting van Reunión de Cante Jondo, het festival van La Puebla de Cazalla in Sevilla. Ook in de Spaanse schilderkunst van de tweede helft van de twintigste eeuw speelde Francisco Moreno Galván een sleutelrol in de uitdieping van het flamencogenre. Hij liet daarbij het oude costumbrisme achter zich en maakte plaats voor de avant-garde. Zijn schilderkunst situeert zich in het spanningsveld tussen het volkse (de flamenco) en het moderne (de avant-garde). Moreno Galván maakte representaties van liederen, muziek en dans vanuit de esthetica van de flamenco, vanuit een lyrisch en krachtig expressionisme vol waarheden. Hij slaagde erin zich de pijn en de grieven van de zigeuners en de flamenco eigen te maken.