13

De toekomst is rumoerig en overstijgt de mens. Wat leren we uit performances over de beperkingen van het menselijk lichaam? Welke inzichten reikt het onderzoek naar het 'systeem Aarde' ons aan? Welke kennis puren we uit de digitale wereld? Hoe werpt onze kijk op het raakvlak tussen wetgeving en computerwetenschappen nieuw licht op het huidige discours? 

17:00 Inleiding par Marleen Wynants (Crosstalks)
17:05 Stelarc (Performance arts)
17:25 Mireille Hildebrandt (Recht en Filosofie, VUB) 
17:45 Pauze
18:00 Raphaël Stevens (auteur en commissaris Tendencies ‘19)
18:10 Kris Verdonck (Visual arts, theater, architectuur) tbc
18:20 Jerry Galle (Digital arts)
18:30 Discussie

Het Speculative Futures Salon geeft de aftrap voor de tentoonstelling Tendencies '19. The Overview Effect. Om 19.30 uur worden deelnemers aan het salon uitgenodigd voor de opening van deze tentoonstelling bij BOZAR, Rotonde Bertouille & BozarLab.