24

Experts beweren dat het politieke leven in deze tijden van Trump en Brexit niet langer gestoeld is op een gedeeld gevoel van waarheid. Tijdens deze lezing wordt dieper ingegaan op de geldigheid van dit argument en wordt de rol van waarheid in democratieën verkend. We gaan terug tot de achttiende eeuw, maar we bekijken ook de veranderde omstandigheden in het huidige Europa en Amerika.

Sophia Rosenfeld is Amerikaans hoogleraar intellectuele geschiedenis aan de Universiteit van Pennsylvania. Ze is gespecialiseerd in Europese intellectuele en culturele geschiedenis, met een nadruk op de Verlichting, de trans-Atlantische revoluties en de invloed van de achttiende eeuw op onze moderne democratie. Haar boek Democracy & truth - A short history werd in The Nation beschreven als “brilliantly lucid”. “Rosenfeld verschaft de broodnodige historische achtergrond om onze huidige ‘waarheidscrisis’ te begrijpen.”

Voorbij