07

Voor het onderzoeksproject Landscape Paintings by Bruegel nam landschapsarchitect Bas Smets verschillende schilderijen van Pieter Bruegel onder de loep. Bruegel stelde zijn ‘landschappen’ samen als een collage van fragmenten. Hij trachtte niet de werkelijkheid weer te geven, maar creëerde imaginaire landschappen in zijn atelier, samengesteld uit typisch Brabantse kenmerken en elementen die hij op zijn Europese reizen had gezien. Bas Smets selecteerde minitieus de bomen en andere vegetatie uit deze werken, wat zowel een haarscherpe analyse oplevert van Bruegels composities als een nieuwe reeks landschappen met een eigen, nieuwe poëzie. 
​​​​​​​
Op dinsdag 11 juni gaat Bas Smets in dialoog met Manfred Sellink, Bruegelkenner, directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en co-curator van de recente Bruegeltentoonstelling in het Kunsthistorisches Museum in Wenen. Een gesprek over de relatie tussen land, landschap en landschappelijkheid. Hoe verhouden beeld en perceptie zich tot de  werkelijkheid? Wat is de relatie tussen landschapsschilderkunst en landschapsarchitectuur?