25

Jongeren hebben een nieuwe wereld voor zich. Nu aan oude tradities en hiërarchieën steeds minder belang wordt gehecht, lijken de mogelijkheden oneindig. Jonge mensen moeten zich bewust worden van deze nieuwe toestand en de moed vinden om samen hun vrijheid aan te wenden. De Griekse filosoof Socrates werd er ooit van beschuldigd de jeugd te corrumperen. Als de filosofie daartoe in staat is, moet ze de jongeren aanzetten om weg te blijven van de platgetreden paden en nieuwe wegen te verkennen. Weg van het lege marktdenken of het terugverlangen naar oude goden en ongelijkheden, op zoek naar het ware leven.
In zijn nieuwe boek Het Ware Leven. Waarom de jeugd gecorrumpeerd moet worden, houdt de eenentachtigjarige Alain Badiou een bevlogen pleidooi, gericht aan de jeugd. In drie hoofdstukken roept hij op tot egalitarisme en universalisme.

Bij BOZAR gaat Alain Badiou in gesprek met Laurent de Sutter (VUB)