17

We willen een dag van bewustzijn organiseren over de realiteit van Duurzame ontwikkeling en de mogelijk positieve aspecten voor iedereen. We willen het bewustzijn verhogen, delen en handelen naar de maatschappelijke transitie die essentieel is voor het voortbestaan van de mensheid naar een individueel gedrag, waarbij de Duurzame ontwikkeling wordt geïntegreerd als een vreedzame overgangsfactor naar een betere toekomst voor iedereen.
Verlangend om de diversiteit van de te implementeren middelen te horen, zal deze conferentie verschillende standpunten voorstellen over de te geven antwoorden. Diversiteit is rijkdom.
Demonstreer dat ecologie niet gekoppeld is aan een verlies aan kwaliteit van leven, maar dat het een bron van welzijn kan zijn.

WWW.16mai.org