20

Met PALESTINE WITH LOVE zetten het Paleis voor Schone Kunsten en CINEMA GALERIES, in samenwerking met de leerstoel Mahmoud Darwich, de Palestijnse film in de kijker. Dit jaar concentreert het festival op het thema van de vorming van een identiteit in ballingschap of na migratie. Hiermee wil dit festival vraagtekens plaatsen bij het concept van representatie, een bepalende factor in de herinneringen van wie in ballingschap leeft of in de verbeelding van de generaties die volgen.

Welke identiteit kunnen mensen in moeilijke en tegenstrijdige omstandigheden aanhangen? Hoe kunnen Palestijnen na ballingschap, een pijnlijke migratie of een moeizame inburgering elders toch nog hun identiteit behouden? Hoe is die identiteit beïnvloed? Het zijn deze vragen die aan bod komen in de films en documentaires tijdens PALESTINE WITH LOVE. 

Voorbij