22

Tegen 2050 zal 80 % van de wereldbevolking in stedelijk gebied wonen, terwijl dit momenteel 50 % bedraagt. Toch is wonen in een megastad problematisch. We worden immers geconfronteerd met de klimaatverandering, eenzaamheid en gezondheidsproblemen als gevolg van onze levensstijl. Deze moeilijkheden vormen de kern van de beschouwingen van de Deense architect en hoogleraar Jan Gehl. Hij bestudeert al 40 jaar het menselijke gedrag in een stedelijke omgeving en de negatieve impact van moderne steden op de menselijke soort. Gehl meent dat het mogelijk is om steden te bouwen die rekening houden met de behoeften en intimiteit van ieder individu. The Human Scale stelt onze visie op de toekomst ter discussie en schetst een stedelijk project dat de mens weer centraal plaatst.