10

Technology-assisted Creativity: from Human to Post-Human

Onze huidige politieke, economische en technologische modellen voor stadsplanning zijn uitgeput. Wereldwijd moeten steden het hoofd bieden aan brandende ecologische en maatschappelijke problemen (klimaatsverandering, migratie, afvalbeheer, massaconsumptie, de kloof tussen arm en rijk, …). De ontwikkeling van digitale technologieën wordt daarin tegelijkertijd aangeduid als de oorzaak van vele problemen en als een mogelijke oplossing voor het vraagstuk van duurzaamheid. Hoe kunnen we technologie inzetten om andere toekomsten te creëren?  Met keynote speeches van Laura Beloff, Pia Fricker en Koray Tahiroglu van Aalto University.


De tweede helft van de dag is voorbehouden aan professionals met een workshop en een paneldiscussie rond draagbare technologieën en duurzame mode. Naar de oproep voor deelnemers
 

Wist je dat?

  • STARTS & Studiotopia

    De interactie tussen kunst en wetenschap in Europa aanmoedigen

    lees meer
    — gepubliceerd op