14

De tweede dag van het European Lab Brussels zal in het teken staan van het activisme en de rol van artiesten in de ontwikkeling van culturele of politieke alternatieven.
Hoe gaan cultuur en verzet hand in hand, van Tbilisi tot in Palestina?
Op die vraag zoeken we een antwoord via de vertoning van een Boiler Room-documentaire over het Palestijnse kunstlandschap.
In de marge van de tentoonstelling IncarNations die bij BOZAR ten einde loopt, nodigde de Africa Desk Souleyman Bachir Diagne uit als eregast. De filosoof zal zijn visie op de Afrikaanse kunst met ons delen, ontdaan van elk Eurocentrisch perspectief.

Met: Naja Orashvili (Bassiani, GE), Jazar Crew (PS), Kélina Gotman (King’s College, UK), moderator: Bogomir Doringer (kunstenaar, RS)

Worldcafé - BOZAR Lab

16:00 - 18:15Steden in transformatie: Welke Raavlakken hebben Brusselse actoren?

European Lab Brussels nodigt sociale-innovatiespelers uit om hun ideeën, praktijken, tools en methodes af te stemmen op die van actoren van tijdelijk gebruik, tijdens een brainstormsessie op 4 oktober bij BOZAR.

Screening - Archiefzaal

17:00 - 18:15 : Vertoning Palestine Underground (Boiler Room) 

Het Boiler Room-team ging poolshoogte nemen in de bevlogen Palestijnse underground en keert terug met een fascinerende topdocumentaire.
Het werk wordt bij BOZAR vertoond als voorsmaakje op de performance van de Jazar Crew, die diezelfde avond in het Paleis te zien is in het kader van Nuits Sonores Brussels. Palestine Underground brengt het dagelijkse leven in beeld van artiesten-activisten die hun muziek uitdrukkelijk inzetten als verzetsmiddel. 
Deze vorm van cultureel activisme krijgt gestalte in ruimten van tijdelijke vrijheid (‘dancefloors’), waar identiteit tot uiting komt en de band met uiteengevallen gemeenschappen (opnieuw) wordt aangehaald.
We laten na de vertoning een aantal leden van de Jazar Crew, te zien in de documentaire, aan het woord, bijgestaan door regisseuse Jessica Kelly en producente Anaïs Brémond.
Het Palestijnse gezelschap is vooral actief in het Nabije Oosten, waar het avonden organiseert en bruggen bouwt tussen Ramallah en Haifa, ver weg van blokkades en muren.

18:30 - 20:15 : Retransmission panel Radio Lab: African Art as philosophy

Radio Lab - Rotonde Bertouille

17:00 - 18:15 : Orlando Figes en het begin van de Europese cultuur

De Britse historicus Orlando Figes (°1959) is vooral beroemd voor zijn bekroonde werken over de Russische geschiedenis (A People's Tragedy: The Russian Revolution 1891–1924 uit 1997 en The Whisperers: Private Life in Stalin’s Russia uit 2008). In zijn nieuwste baanbrekende boek verruimt hij de horizon naar het hele Europese continent. The Europeans - Three Lives and the Making of a Cosmopolitan Culture wordt nu al een standaardwerk genoemd. Het beschrijft aan de hand van de levens van drie mensen (de zangeres Pauline Viardot en haar man Louis en de schrijver Ivan Toergenjev) hoe de Europese kosmopolitische cultuur gestalte kreeg vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw.
Dat Figes naar Brussel komt om zijn boek voor te stellen is erg toepasselijk. In zijn boek poneert hij de stelling dat de ‘Europese cultuur’ begon op 14 juni 1846. Op die dag reed er voor het eerst een trein van Parijs naar Brussel en begon een nieuw tijdperk op het oude continent. Informatie en kunst konden vlotter worden uitgewisseld en mensen konden hun eigen ‘Europeanness’ ontdekken in de waarden die vervat zaten in de boeken, de kranten, de opera’s en de kunstwerken.
Tegen 1900 lazen alle geschoolde Europeanen dezelfde romans, gingen ze naar dezelfde opera’s en bewonderden ze dezelfde schilderijen. De Europese ‘canon’, die de basis vormt van wat we vandaag de ‘hoge’ cultuur noemen, kreeg daar vorm; niet alleen in Europa maar overal ter wereld waar de Europeanen zich vestigden. 
Ook het tijdstip van de komst van Orlando Figes is passend. Europa zoekt vandaag krampachtig naar zijn culturele eigenheid en voert discussies over de waarde van de canon.

18:30 - 20:15 : African Art as Philosophy

Léopold Sédar Senghor: l’art africain comme philosophie was een baanbrekende publicatie van filosoof Souleymane Bachir Diagne. In het werk maakt hij een kritische analyse van de ideeën van de Senegalese politicus en cultureel theoreticus Léopold Sedar Senghor, die Afrikaanse kunst beschouwt als een emotionele en spirituele kracht. Hier vonden kunstenaar Kendell Geers en verzamelaar Sindika Dokolo de nodige inspiratie voor hun discussies rond de kunst die ze kozen voor IncarNations: African Art as Philosophy.

20:30 - 22:00 : Dance of Urgency

Van nachtclub Bassiani in Tbilisi tot de Jazar Crew in Palestina, en van de Cxema-raveparty’s in Kiev tot de Reclaim Club Culture-beweging die in Berlijn de krachten bundelt tegen de AfD, ... De actualiteit leert ons dat bepaalde ‘dancefloors’ zich tot heuse ruimten voor verzet kunnen ontpoppen.
Hoe weerspiegelen nachtclubs de sociopolitieke context van een gebied en bieden ze inzicht in hun gezamenlijke of individuele strijd?
Na zijn tentoonstelling Dance of Urgency in de Weense creatieve ruimte Q21 zet artiest-onderzoeker Bogomir Doringer tijdens het European Lab Brussels zijn zoektocht verder naar de rol van de ‘dancefloor’ als ruimte voor sociopolitieke expressie. Met zijn werk wil hij het concept 'Dance of Urgency' omlijnen, een weerslag van de emoties die in tijden van persoonlijke en collectieve crisis tot uiting komen. Tezelfdertijd legt dans de macht opnieuw in handen van individuen en groepen.

Wist je dat?

  • European Lab Brussels, alsof je er zelf bij bent, #ELBXL2019

    Volg op je scherm tien fascinerende evenementen die het woord geven aan verschillende generaties activisten en aan pleitbezorgers van thema’s en projecten rond cultuur, media en democratie. Als je niet naar het Paleis voor Schone Kunsten kunt komen, zullen we er alles aan doen zodat ook jij van hun aanwezigheid bij BOZAR kunt genieten. Het is heel eenvoudig: kies hieronder de evenementen die je interesseren en surf naar de pagina op de datum en het uur die in de player aangeduid staan.

    — gepubliceerd op

Voorbij