24

Als afsluiter van de derde editie van het European Lab Brussels komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, waaronder een brandend actueel thema in Brussel: tijdelijk gebruik.
In aanwezigheid van Brussels staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening Pascal Smet kaarten we het thema aan bij de vereniging Communa.
Vervolgens plaatsen we vraagtekens bij de rol van kunst in onderzoek (met Forensic Architecture) en de vorming van een identiteit (met Africa Desk), tijdens twee gesprekken ter afronding van deze editie van het European Lab Brussels. 

Rotonde Bertouille

15:30 - 17:00 Een nieuw tijdperk voor tijdelijk gebruik

In april zag een twintigste gemeente het levenslicht in Brussel: Leegbeek. Verschillende verenigingen bundelden de krachten om samen het collectief te vormen dat een netelig onderwerp in de Belgische hoofdstad in de kijker plaatst: 6,5 miljoen leegstaande en onbewoonde vierkante meter – een oppervlakte zo groot als de gemeente Elsene. Terwijl sommigen hun kans schoon zien om er winstgevende activiteiten op te zetten voor de happy few, willen anderen samen in zee gaan om de ruimten open te stellen voor iedereen. De voorvechters van tijdelijk gebruik willen niet zozeer winst nastreven of pop-upbars openen, maar willen vooral ruimte scheppen voor initiatieven die stadsontwikkeling op maat van de behoeften van de Europese samenlevingen in de hand werken, in Brussel, Riga of Parijs. Daar opent Communa op 10 oktober haar STUN Camp, op het braakliggende terrein Vive Les Groues. Het moet de voedingsbodem worden voor een stadsutopie waar tijdelijk gebruik de kans biedt om nieuwe praktijken en gebruiken te ontwikkelen met een sociaal of cultureel doel, of om de ruimte terug te geven aan de burgers.

18:30 - 20:00 Art Talk: An Afrocentric idea of Art
De-centering curatorial practices and audience engagement

Dankzij de expo IncarNations. African Art as Philosophy bij BOZAR worden klassieke en hedendaagse Afrikaanse kunstwerken voor het eerst samen tentoongesteld, waarbij ze in dialoog gaan als twee verschillende interpretaties van dezelfde initiatiefunctie van kunst. Kunstenaar Kendell Geers en verzamelaar Sindika Dokolo willen de bezoeker een nieuwe interpretatie van Afrikaanse kunst bieden, met de nadruk op het afrocentrische. Kan deze aanpak bijdragen tot een vernieuwd en verrijkt begrip van Afrikaanse kunst dat de huidige stereotiepe categorieën overstijgt? Wat zijn de potentiële toekomstige gevolgen voor kunstenaars, tentoonstellingsmakers en verzamelaars, als Afrikaanse kunst vanuit een afrocentrisch, filosofisch oogpunt wordt bekeken?

Wist je dat?

  • European Lab Brussels, alsof je er zelf bij bent, #ELBXL2019

    Volg op je scherm tien fascinerende evenementen die het woord geven aan verschillende generaties activisten en aan pleitbezorgers van thema’s en projecten rond cultuur, media en democratie. Als je niet naar het Paleis voor Schone Kunsten kunt komen, zullen we er alles aan doen zodat ook jij van hun aanwezigheid bij BOZAR kunt genieten. Het is heel eenvoudig: kies hieronder de evenementen die je interesseren en surf naar de pagina op de datum en het uur die in de player aangeduid staan.

    — gepubliceerd op