27

BOZAR en CINEMA PARENTHÈSE stellen samen een reeks van vier evenementen voor rond baanbrekende en vooraanstaande Japanse filmmakers en artiesten van wie het werk zelden of nooit te zien is in België. De programma's moeten een waaier aan gewaagde filmpraktijken belichten met werken die zijn ontstaan in de marge van de visuele cultuur van de jaren 60, 70 en 80, en die experimentele vormen combineren met lyrische stijlen.

Om het historisch belang van deze werken te situeren en het begrip van hun marginale status te verbreden en tegelijkertijd de raakvlakken tussen filmgeschiedenis, fotografie en avant-garde kunst te benadrukken, zullen de filmprogramma's in een context worden geplaatst door Zweedse filmmaker, onderzoeker en filmprogrammeur Daniel A. Swarthnas.

Voorbij