04

BOZAR vroeg componiste, muzikante en beeldend kunstenares Mira Calix om een interactieve performance uit te werken in het licht van Michelangelo Pistoletto's werk Third Paradise (op 19 december 2019 om 11 uur, ter gelegenheid van Rebirth Day). 

Professionele dansers en vrijwilligers zullen samen door de Hortahal trekken en een muzikale compositie van Calix verspreiden via draadloze luidsprekers, terwijl ze het symbool van “het derde paradijs” met krijt uittekenen. 

Daarvoor is Mira nog op zoek naar vrijwilligers, die met haar willen samenwerken aan dit project. Ze zoekt meer bepaald zes vrouwelijke en dynamische vrijwilligers ouder dan 18 jaar om deel te nemen aan het performanceluik van haar klanksculptuur. Van de vrijwilligsters wordt vooral verwacht dat ze samen in de verschillende fasen van de performance op een gestructureerde manier wandelen. Voorgaande ervaring of specifieke vaardigheden zijn niet vereist. We zijn op zoek naar vrouwen die tijd kunnen vrijmaken en integraal deel willen uitmaken van een nieuwe performance.

De vrijwilligsters moeten op 18 december 2019 van 16 tot 18 uur deelnemen aan een workshop met Mira Calix, ter voorbereiding op de performance van 19 december. Voor de performance zelf is hun aanwezigheid een drietal uur vereist, van 9.30 tot 12.30 uur.

De installatie en het klanksculptuur zullen na de performance nog tot 6 januari 2020 in de Hortahal te zien zijn. De luidsprekers zullen blijven spelen, terwijl het symbool gestaag zal vervagen naarmate het biologische krijt door de bezoekers gewist wordt.

Interesse? Neem dan contact op via alexiamenikou@gmail.com.