24

Een rechtvaardige en eerlijke samenleving is pas mogelijk als de rol van de vrouw daarin volop wordt erkend. Die gedachte stellen de leerstoel Mahmoud Darwich, BOZAR en Xeno centraal in Dans quel monde rêvons-nous? (In welke wereld dromen wij?). Twee avonden in het teken van activistische en geëngageerde kunst, voornamelijk van vrouwelijke artiesten (of kunstenaars die zich als vrouw identificeren) en mensen uit de LGBTQI+-gemeenschap. Voor hun creatieve en maatschappijkritische artistieke expressie putten zij inspiratie uit de sociale ongelijkheden tussen genders, origines, seksuele voorkeuren en sociale klassen. Het project werd bedacht tijdens de lockdown in Brussel en plaatst vraagtekens bij onze band met het heden en de toekomst. 

Xeno werd in 2019 door de Tunesische kunstenares Ichraf Nasri opgericht in Brussel, enerzijds als reizend artistiek platform, anderzijds als onderzoekslaboratorium voor bevragingen rond feminisme en intersectionaliteit. Xeno promoot en ondersteunt artiesten door culturele en artistieke evenementen op poten te zetten, met bijzondere aandacht voor geëtniciseerde artiestes, afkomstig uit minderheidsgroepen of behorend tot de LGBTQI+-gemeenschap.

Programma 17.09

Programma 18.09

Voorbij