16

Frem is een reactie op de huidige golf van posthumanistisch denken, in de hand gewerkt door de ontwikkeling van technologie en AI, en door de klimaatcrisis. De menselijke soort begint zijn onbeduidendheid en vergankelijkheid te beseffen, en de menselijke identiteit is in een crisis terechtgekomen. De film probeert dit gevoel te weerspiegelen en creëert een ontmenselijkte en vervreemde kijk op landschap en natuur die verder gaat dan de menselijke perceptie van de werkelijkheid. Onvolledige gedachten en fragmenten dialoog, muziek die onderbroken wordt door storingen, en de schijnbaar verwarde, onopgesmukte camera, creëren een verontrustende, filosofische reflectie over de grenzen van het antropocentrische denken.