11

De uit Québec afkomstige cineast Pierre Hébert heeft een unieke plaats in het cinematografisch landschap veroverd. Al meer dan 40 jaar mengt hij stijlen en doet hij aan kruisbestuiving tussen tekenfilm, gepolitiseerde cinema en experimentele prent. Hoewel hij sterk beïnvloed is door Norman McLaren, kan men hem toch niet onderbrengen in één of andere kunststroming. Zijn oeuvre is zowel intiem als geëngageerd.

Ook Bob Ostertag ontsnapt aan elke kunstmatige indeling. Hij is tegelijkertijd componist, uitvoerder, historicus, uitvinder van instrumenten, journalist en activist. Ostertag doceert bovendien Technocultural Studies en muziek aan de universiteit van California. Zijn politieke geschriften zijn veelvuldig vertaald en verspreid over heel de wereld. Als kunstenaar bouwt hij ook vele samenwerkingen uit met sterke persoonlijkheden zoals John Zorn, Mike Patton, Anthony Braxton, het Kronos Quartet en uiteraard met Pierre Hébert.

Sinds 2001 werken Hébert en Ostertag samen in het kader van het project Living Cinema. Dit improvisatiewerk heeft zo zijn vruchten afgeworpen. Live muziek wordt vermengd met een ter plekke gemaakte tekenfilm. Kenmerkend voor het project zijn de rauwe commentaren op de toestand van de wereld. Special Forces is het laatste deel in deze serie en put zijn inspiratie uit de bombardementen op Libanon in de zomer van 2006. De wereldpremière heeft plaats gehad in april 2007 te Beiroet zelf. Nadien kwamen het San Francisco Internationaal Film Festival, New York en Buenos Aires aan de beurt.

www.pierrehebert.com
www.bobostertag.com
www.graphoui.org