04
Hong Kong Chinese Orchestra Ensemble

Hong Kong Chinese Orchestra ensemble

Maanlicht boven lenterivier Anonymus, Yan Huichang
Herfstmeditatie in het boudoir Anonymus
Sneeuw op een zonnige lentedag Anonymus
Abrikozenbloesems tegen blauwe lucht Yao Henglu
De droom van Loulan Jiping Zhao
Lente in Jiangnan Ma Xilin
Fantasia Jianmin Wang
Xiao-Ban Xu Jianqiang
Prachtige avond Hu Dengtiao
Spannende afspraakjes Anonymus

Hong Kong Chinese Orchestra Ensemble

Hong Kong Chinese Orchestra ensemble

Maanlicht boven lenterivier Anonymus, Yan Huichang
Herfstmeditatie in het boudoir Anonymus
Lente in Jiangnan Ma Xilin
Fantasia Jianmin Wang
Xiao-Ban Xu Jianqiang
Drie variaties op Yangguan Anonymus

Hong Kong Chinese Orchestra Ensemble

Herfstmeditatie in het boudoir Anonymus
Abrikozenbloesems tegen blauwe lucht Yao Henglu
De droom van Loulan Jiping Zhao

Hong Kong Chinese Orchestra Ensemble

Hong Kong Chinese Orchestra ensemble

Maanlicht boven lenterivier Anonymus, Yan Huichang
Herfstmeditatie in het boudoir Anonymus
Sneeuw op een zonnige lentedag Anonymus
Abrikozenbloesems tegen blauwe lucht Yao Henglu
De droom van Loulan Jiping Zhao
Lente in Jiangnan Ma Xilin
Fantasia Jianmin Wang
Xiao-Ban Xu Jianqiang
Prachtige avond Hu Dengtiao
Spannende afspraakjes Anonymus
Drie variaties op Yangguan Anonymus


Yim Hok-man, percussie ; Cui Can, zhongruan ; Lu Yi, sheng ; Luo Jing, zheng ; Ren Zhaoliang, suona/guan ; Tam Po-shek, dizi/xiao/schoonschrijfkusnt ; Yu Mei-lai, yangqin ; Zhang Chongxue, erhu ; Zhang Ying, pipa

Maanlicht boven lenterivier, oude melodie, arrangement Qin Pengzhang, Luo Zhongrong en Yan Huichang
Herfstmeditatie in het boudoir, oude mélodie, arrangement Tam Po-shek
Sneeuw op een zonnige lentedag, oude mélodie
Abrikozenbloesems tegen blauwe lucht, van Yao Henglu
De droom van Loulan, van Zhao Jiping
Lente in Jiangnan, van Ma Xilin en Zhu chongyao
Fantasia, van Wang Jianmin
Xiao-Ban van Xu Jianquiang
Prachtige avond, van Hu Dengtiao
Spannende afspraakjes, folkloristische mélodie van Hebei, arrangement Guo Yazhi
Drie variaties op Yangguan, oude melodie, arrangement Chen Ning-chi

> 21:15