11

The State of Things slaat een brug tussen Brussel en Beijing. Tussen twee kunstscènes en twee culturele instituten: het Paleis voor Schone Kunsten en het National Art Museum of China. Twee kunstenaars met een internationale reputatie en een uitgesproken maatschappelijk engagement staan in voor de selectie: Luc Tuymans aan Belgische zijde, Ai Weiwei aan Chinese kant. De tentoonstelling brengt een dialoog op gang tussen uiteenlopende visies op kunst en commercieel succes. In China gaan cultuur, industrie, markteconomie en artistieke identiteit een harmonieus verband aan. In België ligt de link tussen kunst en kunstmarkt gevoeliger. Een stand van zaken...

Debat met:

- Luc Tuymans, curatoren van de tentoonstelling The State of Things.
- Frank Uytterhaegen, Belgisch kunstverzamelaar die in China woont en al 30 jaar gepassioneerd is door Chinese kunst.
- Sus Van Elzen, Belgisch journalist en auteur met interesse voor China en het Midden Oosten. Hij publiceerde onlangs “The Dragon and Rose Garden: Art and Politics in China”.
- Karin Smith, kunstcriticus die in Beijing woont.
- Colin Chinnery, curator die in Beijing woont; auteur voor diverse publicaties; voormalig chief curator en deputy director van het Ullens Centre for Contemporary Art (UCCA); nieuwe directeur van Shangai Contemporary Art Fair) .
- Li Zhenhua, Chinese artiste en zelfstandige curator, werkt o.a. voor eARTS festival Shanghai. Interesse voor nieuwe media.