14

"Griff (sextet) blies al eerder het stof weg van oude mythes over doedelzakken; "Pipes but no kilt", zeiden ze.... De 3 blazers doen er nog een schep bovenop en geven zich helemaal bloot zonder hun ritmesectie! Met behulp van een leger balgen, buizen van elk formaat en de gevulkaniseerde stembanden van Raphaël De Cock, schaatsen ze buiten de traditionele sporen van de doedelzakmuziek. Met wintertradities als inspiratie raakt hun spel qua welklank en harmonie zowel oude als meer hedendaagse muziek. De choreograaf Andy Deneys gebruikte trouwens al eerder hun composities voor zijn creatie "Prayer of a Wheeping Horse" in 2006."

Website Griff Trio