14

Bekend om zijn grote fotocomposities gepresenteerd in lichtbakken, stelt de Canadese kunstenaar Jeff Wall (°1946) deze zomer een fascinerende confrontatie voor tussen zijn oeuvre en de historische en hedendaagse kunstenaars die dicht bij zijn universum staan. Sinds eind jaren ’70 tracht Jeff Wall de fotografie een bevoorrechte plaats te geven binnen de beeldende kunsten. Hij laat zich vaak inspireren door de schilderkunst om zijn composities een iconografisch karakter te verlenen. Zijn verwijzingen naar de klassieke schilderkunst, zoals La Mort de Sardanapale van Delacroix dat hem aanzette tot zijn beroemd werk The Destroyed Room (1978), zijn alom bekend en goed gedocumenteerd.
Het originele tentoonstellingsconcept dat de kunstenaar in overleg met BOZAR ontwierp, plaatst zijn oeuvre binnen een bredere kunsthistorische en culturele context. Jeff Wall selecteerde zelf 25 eigen foto’s, van de jaren ’70 tot vandaag, en confronteert ze met werken van een aantal doelbewust gekozen kunstenaars die tijdens de afgelopen 40 jaar aan de basis liggen van zijn denkproces. Het gaat om zelden getoonde werken die grotendeels afkomstig zijn uit Europese en Noord-Amerikaanse collecties, van Duchamp, Arbus, Atget, Wols, Gursky, Claerbout, Struth, Stella, Smithson, Graham, Wallace, Weiner… Doorheen een rijk thematisch parcours, gaande van de historische fotografie over de cinema naar de literatuur

Curator: Joël Benzakin
Wetenschappelijk raadgever en hoofdredacteur de publicatie: Hans Maria De Wolf

Voorbij