09

Johann Sebastian Bach blijft een pijler van ons muziekprogramma. Zijn unieke plaats in de muziekgeschiedenis dankt hij niet alleen aan zijn buitengewoon en omvangrijk oeuvre, maar ook aan het wereldbeeld dat hij belichaamt. Dat tijds- en wereldbeeld vormt dit seizoen onze invalshoek. We zetten Bachs esthetiek in de verf via voorgangers, tijdgenoten en opvolgers. De fantastische stijl van de Toccata en fuga in d kleine terts valt niet te begrijpen zonder Buxtehude, van wie klavierwerk op het programma staat. Het belang van Bachs contrapuntische stijl dringt pas tenvolle door als je hoort hoe bedreven zijn tijdgenoten Sweelinck en Graupner erin waren. De Canadese klaveciniste Geneviève Soly legde
zich toe op Graupner. Die schreef maar liefst 2000 werken in een galantere stijl dan Bach. Kondigt Graupner al de grote ideologische en stilistische breuk van de jaren 1750 aan, toen de ‘sentimentele stijl’ opkwam en de mens God uit het centrum van de wereld verdreef? Ook Bachs zonen komen langs. Wilhelm Friedmann bleef altijd in de schaduw van vaderlief. Carl Philipp Emanuel was een geniale voorloper van de Weense klassiek. En wat mag u van Johann Sebastian zelf verwachten? Cantates, korte missen, partita’s, sonates. En zijn onvergankelijk testament: de Goldbergvariaties door Andreas Staier.

Voorbij