11

Het project van Pulsarchitectenin de Tirstraat staat centraal op de volgende tentoonstelling en lezing in de reeks NICHE – Jonge Belgische architectuur in BOZAR.

Deze drie eengezinswoningen op het Kiel in Antwerpen zijn uitingen van een veel ruimer stedelijk beleid, dat het autonoom gemeentelijk bedrijf ‘AG Vespa’ sinds 2003 voert op het vlak van stadsvernieuwing. De focus ligt daarbij op architecturale en constructieve kwaliteit, duurzaamheid en comfort, binnen het bereik van ‘geëngageerde’ gezinnen.

‘De Drei heeren’ van Pulsarchitecten past in dit plaatje. Meer dan hetvernuftige aanpakken van hoekpercelen langsheen een nieuwe ‘doorsteeksteeg’ geven deze krachtige volumesgestalte aan een ‘gesponnen’ verhaal over de plek enverlenen identiteit aan dit stukje ‘Kiel’.

Het project wordt voorgesteld door architect Bart Viellefont, op 6 oktober 2011, in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. De maquette van dit project wordt het hele seizoen lang tentoongesteld in de nissen van de gangen van de zaal Henry le Bœuf.