12

07.03.2013 - 20:00

Muzikanten door de ogen van Watteau
Florence Gétreau, musicologe en onderzoeksdirectrice - Centre national de la recherche scientifique (FR)

Watteau werkt zeer subtiel bij het kiezen van de wijze waarop hij zijn personages voorstelt. Hij beweegt zich in een stedelijk milieu waarin de lichamelijke conventies zelfs een weerklank vinden in de pedagogische werken bestemd voor leerling-muzikanten. Florence Gétreau brengt deze context in verband met Watteaus weergaloos getekende en vervolgens geschilderde notities.