18

De moderne kunstgeschiedenis kent tal van kunstenaars die op intensieve wijze hun atelier hebben ingericht, verbouwd of uitgebreid, met bekende historische voorbeelden als Gustave Moreau, Piet Mondriaan, Kurt Schwitters en Constantin Brancusi, en hedendaagse figuren als Urs Fischer, Gregor Schneider, Bik van der Pol en Jan De Cock. Deze kunstenaars zien het atelier niet enkel als een plaats om kunst te praktiseren, maar als een praktijk op zich. In hun ateliers wordt kunst gemaakt én wordt het kunst maken zélf gemodelleerd. Ze onderwerpen de ruimte en het architecturaal kader van het atelier aan uiteenlopende vormen van retoriek en iconografie, en werken zo aan de constructie, representatie en reflectie van hun eigen artistieke identiteit.
In deze lezing zullen we nagaan in welke mate deze rijke geschiedenis ingezet kan worden als referentiekader voor een kritische analyse van de talrijke museale reconstructies van (historische) kunstenaarsateliers in de voorbije decennia, in het bijzonder de opmerkelijke reconstructie van het atelier van Francis Bacon in de ruimtes van de Hugh Lane Gallery in Dublin. Het atelier van Bacon onderging niet enkel een overzeese verhuizing van Londen naar Dublin, maar werd tevens slechts gedeeltelijk gereconstrueerd. Bovendien had Bacon als kunstenaar zijn eigen studio nooit als een zelfstandig artistiek project begrepen, laat staan een ruimte die voor de geschiedenis bewaard moest blijven.
Naast conceptuele kwesties omtrent oorspronkelijke artistieke inzet en museologische preoccupaties omtrent historische authenticiteit, roept de grootschalige onderneming bovenal een reeks boeiende architecturale vraagstukken op.

Wouter Davidts woont en werkt in Antwerpen. Hij is Hoofd Vrije Kunsten aan Sint Lucas University College of Art and Design, Antwerpen. Hij is auteur van Bouwen voor de kunst? (A&S/books, 2006) en samensteller van The Fall of the Studio (Valiz, 2009), CRACK: Koen van den Broek (Valiz, 2010) en Luc Deleu - T.O.P. office: Orban Space (Valiz, 2012).
Hij was curator van Abstract USA 1958-1968. In the Galleries in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede (2010) en Orban Space: Luc Deleu - T.O.P. office in Stroom Den Haag (2012).